Kursusoversigt

Skræp op! Og bekæmp Engbrandbæger - græsmarkens værste bæster

Vil du også blive engbrandbæger og skræpper kvit?

Dette kursus er du nødt til at have.

Forfatter
Martha Voss

Modul 1: Engbrandbægeren

Smuk er den, og af biologer elsket, fordi den blandt andet huser larverne fra den smukke Blodpletsommerfugl. Larverne er i øvrigt ligeså giftige som brandbægeren, og det beskytter dem mod fugle og andre larveædende dyr. 

Men den giver os hestefolk grå hår i hovedet, fordi den giver vore heste alvorlige forgiftninger, hvis hestene æder af den hver dag. Det gør de ellers ikke, for den smager bittert, men der kan være forskellige grunde til, at nogle heste vænner sig til smagen og så har vi kun 'en mulighed:

Væk med brandbægeren!

I græsmarker til produktion af hø og wrap er brandbægeren absolut uønsket, for ved både tørring og ensilering forsvinder bitterstofferne, men ikke giftstoffet. Så har hestene ingen chancer for at  fravælge brandbægerne fra foderet.

I dette modul skal du arbejde med:

  • Lær brandbægeren at kende ved at fotografere den i alle udviklingsstadier
  • Kortlæg dine egne udfordringer med brandbægeren
  • Lav en strategi for, hvordan du kommer problemerne til livs
Engbrandbæger herbarium
Foto-herbarium med engbrandbæger
Engbrandbægerrod Anne Eriksen
Fakta om engbrandbæger
12:04
EngBrandbæger m blodpletlarver 6 Susanne Hvitfeldt
Brandbægerens giftvirkning
11:38
Quiz om engbrandbæger
RIKA arealinfo
Kortlæg udbredelse af engbrandbæger på dine marker

Modul 2: Kruset skræppe

Smuk er den ikke - men med sine meterhøje frøstande er den markens imponerende kraftkarl - et fascinerende bæst.

Selv i modne kornmarker kan du se den stikke toppen op over kornhavet.

Den udpiner din græsfold - fordi den suger al næring til sig med sin 50 cm lange pælerod. Og den spreder sig år for år, hvis du ikke får has på den én gang for alle. Modulets motto er:

Skræp op!

Og her skal du arbejde med disse punkter:

  • Lær kruset skræppe at kende ved at fotografere den i alle udviklingsstadier
  • Kortlæg dine egne udfordringer med skræpperne
  • Lav en strategi for, hvordan du kommer problemerne til livs
Skræppe herbarium
Foto-herbarium med kruset skræppe
Kruset skræppe videoforside
Fakta om kruset skræppe
9:52
RIKA arealinfo
Kortlæg udbredelse af skræpper på dine marker

Modul 3: Bekæmpelsesstrategien

Du får mail med link til dette kursus den 11. august kl. 8.00.

Sæt kryds i kalenderen samme aften kl. 20.00

Der vil være et live-webinar, hvor du også kan stille spørgsmål. Webinaret optages og lægges her i modulet, så du kan hente det frem og se det igen og igen.

Sammen med hjælpeskemaer og arbejdsark vil du se flere muligheder for bekæmpelse og drøfte fordele og ulemper:

  • Sprøjte og lægge om? - kræver sprøjtebevis og ordentlig markplan kontakt konsulent
  • Generel omlægning som bekæmpelsesstrategi?
  • Manuel bekæmpelse - frem med skræppejernet?
  • Andre ting?

Du vil få hjælp til at udtænke en god strategi for at bekæmpe de to bæster - som det passer til dine forhold og dine udfordringer.

For der er mange rigtige svar på spørgsmålene - det afhænger af udfordringerne og dine muligheder!

Bekæmpelsesstrategier
Bekæmpelsesstrategier
39:44
Engbrandbæger herbarium
Nyttige artikler