Kursusoversigt

Kend din græsfold - og brug den rigtigt!

Forfatter
Martha Voss

Modul 1: Forstå græsfolden og dens planter

I dette modul vil du arbejde med:

  • Vurder græsfoldens indretning og jordbundsforhold
  • Kend græsfoldens planter - såvel græsser som urter og ukrudt
  • Forstå planternes vækst
Lektion1Forside
Lektion 1: Beskriv din græsmark
8:43
Lektion2Forside
Lektion 2: Kend dine græsmarksplanter
8:21
Lektion3Forside
Lektion 3: De uønskede planter i græsmarken
38:14

Modul 2: Tilrettelæg en god foldstrategi

I dette modul vil du arbejde med:

  • Græssets næring til heste
  • Tilrettelæg gode afgræsningssystemer som passer til din hests behov
  • Og et konkret værktøj, som hjælper dig med at lægge den bedste strategi for din græsmark
Lektion4forside
Lektion 4: Græs er ikke bare græs
22:01
Lektion5forside
Lektion 5: Læg en god foldstrategi
54:10
Quiz - Fem gode grunde til at heste skal på græsfold