Igangværende Lektion
Kursus indhold
Kursusindhold

Lektion 1: Oplæg til caseopgave

Forfatter
Martha Voss
Du har mulighed for at lave en caseopgave, som du får en vurdering på, og derpå får du et diplom for gennemført kursus. Det kan være en fordel, hvis din arbejdsgiver f.eks. vil se, hvad du har lært.
I sin korthed går det ud på, at du udvælger en hest og en problemstilling, du vil arbejde med, og så skriver du en kort opgave (2-5 sider), som du sender til mig på mail. Jeg læser den, og vi aftaler tidspunkt for en videosession, hvor du fremlægger casen, og vi drøfter den.

DU SKAL VISE AT DU KAN:

  • vurdere hestens foderstand, anvendelse, træningsniveau, behov og fodringsmæssige udfordringer
  • redegøre for valget af de anvendte fodermidler og en vurdering af disses næringsindhold og hygiejniske kvaliteter
  • afstemme en foderplan i Excel med en vurdering af styrker og svagheder i foderplanen
  • herunder vurdere planens økonomiske aspekter
  • reflektere over praktiske forhold vedrørende fodring af hesten samt hestens præstation og velfærd i relation til foderplanen
Jeg kan give dig vejledning, hvis du har behov for det. Giv mig et skriv, så taler vi om det.
Sidst opdateret 24/01-2022.

Dette kursus giver dig en solid baggrund for at kunne tilrettelægge den bedste fodring. Snus til indholdet i de åbne lektioner, og hop til bestilling af kurset, lige hjem i din indbakke med det wons.